TY TO ZVLÁDNEŠ 2017 - CHODCI NEJSOU NESMRTELNÍ

22. 9. 2017 09:00

- v září 2017 odstartovala celorepubliková kampaň zaměřená na nejčastější chyby chodců a řidičů ve vztahu k chodcům - vzniklo 10 emotivních spotů a 10 instruktážních analytických videí - v letech 1993-2016 zemřelo na českých silnicích 5 691 chodců - loni přišel každý čtvrtý chodec o život na přechodu pro chodce

Asociace Záchranný kruh ve spolupráci s dalšími partnery spustila celostátní kampaň „Ty to zvládneš“. Tentokrát cílí na bezpečnost chodců v silničním provozu.

Kampaň „Ty to zvládneš“ volně navazuje na loňský, velmi úspěšný ročník, který byl zaměřen na problematiku správného chování při dopravní nehodě a záchrany života u dopravních nehod. „Prostřednictvím krátkých situačních videoklipů bylo osloveno přes 5 miliónů lidí a enormní zájem veřejnosti o komunikované téma potvrdila rovněž nebývale vysoká aktivita lidí na sociální síti Facebook, kde jen instruktážní video zhlédlo více jak 1,5 mil. uživatelů“, zmínil Lukáš Hutta, výkonný manažer Asociace Záchranný kruh.

V letošním roce 2017 se kampaň „Ty to zvládneš“ zaměřuje na bezpečnost chodců, na typické příčiny tragických nehod z viny jejich, ale i řidičů motorových vozidel. V celkem 10 emotivních spotech jsou vyobrazeny nejčastější chyby, kterých se dopouštějí jak chodci, tak řidiči. Každá z deseti situací má pak svůj instruktážní spot, který ve speciální 3D analytice danou chybu rozebírá a hlavně ukazuje správné řešení dané situace.

„Mezi tématy, kterým se letošní kampaň věnuje, je např. vyvrácení mýtu o absolutní přednosti na přechodu pro chodce, přecházení mimo přechod, přecházení silnice přes ostrůvek, vystupování z tramvaje na místech bez nástupního ostrůvku, přecházení silnice před tramvají. Nechybějí ani témata jako např. problematika viditelnosti chodců, jízda agresivního řidiče či přecházení přes víceproudou silnici“, shrnula témata Ing. Veronika Krajsová, prezidentka asociace.

Na realizaci kampaně, jejíž letošní motto je „Chodci nejsou nesmrtelní“, se podílel zkušený tým odborníků, záchranářů a filmařů. Režie se opět ujal Jiří Studnička, produkce byla pod taktovkou zmiňované asociace. Celý projekt vznikl díky financím z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi hlavními partnery kampaně můžeme pak nalézt Hasičský záchranný sbor Karlovarského a Plzeňského kraje, Policii ČR – krajské ředitelství policie Karlovarského kraje a Zdravotnickou záchrannou službu Karlovarského kraje.

Nad kampaní převzali záštitu:

-          Policejní prezident genmjr. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý

-          Generální ředitel HZS ČR genmjr. Ing. Drahoslav Ryba

-          Vedoucí BESIP – Ministerstvo dopravy ČR Ing. Martin farář

Letem světem statistik tragických nehod chodců

V letech 1993-2016 zahynulo při nehodách na českých silnicích celkově 5 691 chodců. Za dané období se oběti z jejich řad podílely na celkovém počtu usmrcených při nehodách z 22,3 procenta. Od ledna do konce srpna letošního roku přibylo dalších 59 usmrcených chodců.

V loňském roce zemřelo 111 chodců, z toho 77 při nehodách v obcích a 34 mimo ně. Fatální nehody byly doménou především starších osob. Zatímco ve věku do 24 let zemřeli celkově 3 chodci, ve věku 55+ jich bylo 66, tedy 59 procent všech obětí z jejich řad. Chodci zemřeli ve 21 případech vinou vlastní, v 90 vinou řidiče motorového vozidla. Nejčastějšími tragickými pochybeními chodců jsou náhlé vstoupení do vozovky z chodníku či krajnice, špatný odhad vzdálenosti a rychlosti vozidla a zmatené, zbrklé či nerozhodné chování. Naopak u řidičů šlo nejčastěji o nepřiměřenou rychlost jízdy a nedostatečné věnování se řízení vozidla.

Ze 111 chodců jich zemřelo 28 na přechodu pro chodce, ve 25 případech byl vinen řidič, ve 3 chodec. „Je smutné, že čtvrtina chodců zemřela na místě, kde by měli být absolutně chráněni. Na přechodech pro chodce chybují jak řidiči, tak chodci,“ upozorňuje Roman Budský, dopravní expert a PR manažer kampaně.

Motorizovaní účastnící silničního provozu často zapomínají, že nesmějí nejen ohrozit, ale ani omezit chodce přecházejícího po přechodu nebo zjevně se jej chystajícího přejít. Velmi nebezpečnou chybou na vícepruhové silnici je, pokud řidiči nesníží rychlost jízdy nebo nezastaví vozidlo před přechodem pro chodce, učiní-li tak řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem. Dalšími nebezpečnými nešvary jsou projíždění v těsné blízkosti přecházejícího chodce, zastavení na přechodu pro chodce či ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním a v neposlední řadě nebezpečné zastavení vozidla na přechodu. Šoféři také často nepamatují na to, že chodec, který vstoupil na vozovku na signál pro chodce „Volno“, má i po rozsvícení znamení „Stůj“ právo dokončit přecházení k nejbližšímu světelnému zařízení pro chodce. Chodci pro změnu často nejdou po přechodu, ačkoliv by měli, dále pak se před vstupem na přechod neujistí, že blížící se vozidla jsou s ohledem na jejich vzdálenost a rychlost schopna bezpečně zastavit, po vstupu na přechod náhle výrazně zpomalí a nejednou nepamatují na svou povinnost vždy dát přednost tramvaji.

Pro chodce jsou obzvláště tragické nehody v extravilánu. Pravděpodobnost, že chodec při střetu zemře, je oproti obcím 5,8x vyšší. Statistiky nehod z let 2006-2016 vypovídají, že chodci nejčastěji umírají od října do února. Nejinak tomu bylo i loni, navíc například v únoru činil podíl mrtvých chodců na celkovém počtu obětí nehod 42 procent, v lednu pak bezmála 41 procent.   

Chodci nejčastěji ze všech skupin účastníků silničního provozu umírají v noci. Loni to bylo 59,5 procenta všech obětí z jejich řad. Dalších zhruba 10 procent z nich přišlo o život ve dne za viditelnosti zhoršené například deštěm či mlhou. „Avšak oproti roku 2015 loni v nočních hodinách zemřelo při chůzi mimo obec o 10 chodců méně. Ve dne za zhoršené viditelnosti nezahynul žádný, ačkoliv o rok dříve to byly 3 osoby. Nesporně se tak pozitivně projevilo povinné nošení reflexních doplňků při chůzi mimo obec zavedené v únoru 2016,“ uvádí Roman Budský.  

Ambasadory kampaně pro rok 2017 jsou Miluše Bittnerová, herečka a rozhlasová moderátorka a Vojtěch Štajf, zkušený automobilový závodník startující v domácích i zahraničních rallye soutěžích.

S kampaní se lidé setkají v televizi, rádiu, na výlepových plochách, v tisku, na sociálních sítích i v prostředcích hromadné dopravy.